Komitet Honorowy

Komitet Honorowy

VIII Mistrzostw Polski Administracji Publicznej

w szachach szybkich i błyskawicznych

Kamil Bortniczuk
Minister Sportu i Turystyki
Mariusz Błaszczak
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Dobrosław Dowiat-Urbański
Szef Służby Cywilnej
gen. insp. Jarosław Szymczyk
Komendant Główny Policji
gen. dyw. SG Tomasz Praga
Komendant Główny Straży Granicznej
Halina Szymańska
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ppłk Sławomir Kędzierski
Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Szachowego NATO
GM Radosław Jedynak
Prezes Zarządu Polskiego Związku Szachowego
Paweł Zaskalski
Wiceprezes Zarządu ds. Sportu Powszechnego Polskiego Związku Szachowego