Komitet Honorowy

Komitet Honorowy

Mistrzostw Polski Administracji Publicznej

w szachach szybkich i błyskawicznych

Minister sportu
minister – członek Rady Ministrów, poseł na Sejm
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Poseł na Sejm RP
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
gen. dyw. SG Tomasz Praga
Komendant Główny Straży Granicznej
Komendant Główny Policji
dobroslaw-dowiat-urbanski
Szef Służby Cywilnej, Sekretarz Stanu w KPRM
Dyrektor Generalny KPRM
Dyrektor Generalny w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Podsekretarz stanu
Marszałek woj. mazowieckiego
Wojciech Federczyk
Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
Prezes Zarządu – POLSKI GAZ TUW na życie
Prezes Zarządu Polskiego Związku Szachowego
Wiceprezes Zarządu ds. Sportu Powszechnego Polskiego Związku Szachowego
krzysztofpajaczek
Prezes Zarządu Towarzystwa Edukacyjno-Sportowego Solvitur Ambulando. Dyrektor Generalny w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.