Komitet honorowy

Komitet Honorowy

Mistrzostw Polski Administracji Publicznej

w szachach szybkich i błyskawicznych

Marszałek Senatu RP
Witold Bańka
Minister Sportu i Turystyki
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
radziwill
Minister Zdrowia
Beata Kempa
Minister – członek Rady Ministrów
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
dobroslaw-dowiat-urbanski
Szef Służby Cywilnej, Sekretarz Stanu w KPRM
Grzegorz Schreiber
Sekretarz Stanu w KPRM
Senator RP
Poseł na Sejm RP
Poseł na Sejm RP
mioduszewski
Senator RP IX kadencji
Ireneusz Raś
Poseł na Sejm RP, Przewodniczący sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
jacek-zalek
Poseł na Sejm RP
 jacek-zalek
Wiceprezes NIK
Bogdan Ścibut
Dyrektor Generalny MON
p.o. Prezesa PFRON
Komendant Główny Straży Granicznej
Jarosław Szymczyk
Komendant Główny Policji
Gertruda Uścińska
Prof. Gertruda Uścińska
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Prezes PZSzach
Wojciech Federczyk
Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
płk Tomasz Malinowski
Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Szachowego NATO
krzysztofpajaczek
Prezes Zarządu Towarzystwa Edukacyjno-Sportowego Solvitur Ambulando, Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego