Komitet Honorowy

Komitet Honorowy

Mistrzostw Polski Administracji Publicznej

w szachach szybkich i błyskawicznych

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
dobroslaw-dowiat-urbanski
Szef Służby Cywilnej, Sekretarz Stanu w KPRM
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Dyrektor Generalny KPRM
Dyrektor Generalny w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Senator RP
Poseł na Sejm RP
Poseł na Sejm RP
jacek-zalek
Poseł na Sejm RP
Wojciech Federczyk
Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
płk Tomasz Malinowski
Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Szachowego NATO
Dariusz Rogowski
Dyrektor Generalny w Ministerstwie Sportu i Turystyki
krzysztofpajaczek
Prezes Zarządu Towarzystwa Edukacyjno-Sportowego Solvitur Ambulando. Dyrektor Generalny w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.