Komitet honorowy

Komitet Honorowy

Mistrzostw Polski Administracji Publicznej

w szachach szybkich i błyskawicznych

 
Marszałek Senatu RP
Mateusz Morawiecki
Wicepremier, Minister Rozwoju, Minister Finansów
 Witold Bańka
Minister Sportu i Turystyki
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
radziwill
Minister Zdrowia
Beata Kempa
Minister – członek Rady Ministrów
Grzegorz Czelej
Wicemarszałek Senatu IX kadencji
 
Senator RP
 
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
dobroslaw-dowiat-urbanski
Szef Służby Cywilnej
Krzysztof Łanda
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 
Komendant Główny Straży Granicznej
 Grzegorz Matusiak
Poseł VII kadencji
mioduszewski
Senator RP IX kadencji
gen_pawlikowski
Szef Biura Ochrony Rządu
 Ireneusz Raś
Poseł na Sejm RP, Przewodniczący sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Grzegorz Schreiber
Sekretarz Stanu w KPRM
 Lukasz Shreiber
Poseł na Sejm RP
Jarosław Szymczyk
Komendant Główny Policji
Gertruda Uścińska
Prof. Gertruda Uścińska
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
jacek-zalek
Poseł na Sejm RP
Bogdan Ścibut
Dyrektor Generalny MON
Wojciech Federczyk
Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego
płk Tomasz Malinowski
Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Szachowego NATO
Ireneusz Piecuch
Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
tomasz_delega
Tomasz Delega
Prezes Polskiego Związku Szachowego
urszula-kulisiewicz
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
krzysztofpajaczek
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sportowo-Edukacyjnego Solvitur Ambulando, Dyrektor Generalny w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym