Krzysztof Pajączek

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Executive MBA i magister zarządzania), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (doktor nauk medycznych) i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (lekarz medycyny). Urzędnik służby cywilnej z blisko 20-letnim stażem pracy na wyższych stanowiskach w administracji rządowej m.in.: Dyrektor Generalny w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (2002-2006), Dyrektor Departamentu Zdrowia w MSWiA (2006-2008), Dyrektor Generalny w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym (2009-2018), z doświadczeniem w pracy w środowisku międzynarodowym dla wielu instytucji europejskich, w tym jako stażysta w Komisji Europejskiej (1998), członek Forum Doradczego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w Parmie (2003-2004), członek Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w Sztokholmie (2004-2006) i ekspert międzynarodowy w projekcie twinningowym w Albanii (2017-2018). Od 1 lutego 2019 r. powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Marek Łapiński

Generał brygady Straży Granicznej Marek Łapiński – Komendant Główny Straży Granicznej

Gen. bryg. SG Marek Łapiński (ur. 10 marca 1963 r.), absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – magister administracji (1988 r.) i magister prawa (2003 r.). Absolwent Europejskiego Studium Problematyki Przestępczości na Uniwersytecie Łódzkim (2001 r.).
W 2004 r. ukończył aplikację kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.

Od 1991 r. w Urzędzie Ochrony Państwa, w 1992 r. mianowany na pierwszy stopień oficerski. Od 1993 r. funkcjonariusz Straży Granicznej.

W latach 1998-2001 organizował i nadzorował pracę w Generalnym Inspektoracie Celnym, pełniąc funkcję Zastępcy Generalnego Inspektora Celnego. Od 2002 roku pracował w Najwyższej Izbie Kontroli jako główny specjalista kontroli państwowej. W latach 2006-2007 kierował Departamentem Nadzoru i Kontroli MSWiA. Był wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz w Collegium Civitas w zakresie kontroli państwowej i wewnętrznej oraz bezpieczeństwa państwa. Jest współautorem projektu reform sektora bezpieczeństwa, spraw wewnętrznych oraz kontroli skarbowej i podatkowej Gruzji, które przygotowywał w ramach Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w latach 2002-2003.

31 grudnia 2015 r. został powołany na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej.

16 maja 2017 r. odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację na stopień generała brygady Straży Granicznej.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i Odznaką Straży Granicznej.

Wojciech Federczyk

Wojciech Federczyk
dr nauk prawnych, posiada wieloletnie doświadczenie akademickie i urzędnicze – na stanowiskach kierowniczych w służbie cywilnej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), w samorządzie terytorialnym (Urząd m. st. Warszawy) oraz eksperckie (Trybunał Konstytucyjny, organy administracji rządowej). Jest członkiem Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze nauk o administracji publicznej oraz polubownych metod rozwiązywania sporów z udziałem administracji. Prowadził także badania statutowe w europejskich ośrodkach naukowych Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (Spayer), Humboldt Universität (Berlin) oraz Karl-Franzens-Universität (Graz). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym współautor podręczników do nauki administracji oraz postępowania administracyjnego.

Ireneusz Raś


Ireneusz Raś

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki


Urodzony w 1972 r. w Proszowicach. Członek zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej RP.
Ukończył historię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; był pierwszym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego papieskiej uczelni.
W 1998 r. został wybrany Radnym, a następnie Przewodniczącym Dzielnicy XVI Bieńczyce Miasta Krakowa. Jako radny Krakowa Ireneusz Raś założył Porozumienie Dzielnic Nowohuckich. Równocześnie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Krakowa.
Od 2005 r. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Powołał krakowskie lobby parlamentarne, zainicjował cykl koncertów „Odkryjmy Podgórze!”, utworzył Nowohucką Ligę Piłkarską dla gimnazjalistów, był pomysłodawcą cyklicznej imprezy „Choinka pod Oknem Papieskim”.
W VI kadencji krakowski Poseł pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. W 2009 r. Ireneusz Raś został powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej; w 2010 roku został wybrany szefem Małopolskiej Platformy Obywatelskiej, a w lutym 2016 r. został członkiem zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej.
W 2011 r. objął funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, którą pełni do dnia dzisiejszego.
Inicjator i koordynator projektu kulturalnego „Nowa Huta. Dlaczego Nie?!”. Powołał do życia stowarzyszenie „Tak, Kraków!”, dzięki któremu zrealizował i wciąż realizuje wiele cennych inicjatyw, w tym m. in. cieszący się ogromnym zainteresowaniem wyścig kolarski – Tour de Cracovia Amatorów (www.tourdecracovia.pl).
Otrzymał wiele nagród i odznaczeń za swoją działalność w różnych dziedzinach.


Ireneusz RaśIreneusz Raś

Biuro Poselskie:
os. Złotej Jesieni 6/34, Kraków
(Pn-Pt 10:00 – 17:00)

 

Filia Biura:
ul. Siemiradzkiego 5/2, Kraków
(Pn 13:00-17:00)
Telefon/faks: (12) 647-09-41

 

e-mail: kontakt@ireneuszras.pl

www.ireneuszras.pl