Regulamin

 

Regulamin turnieju online

„VI Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych”

1.Cel Turnieju

Celem turnieju „VI Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej” jest:

 1. a) Popularyzacja szachów w środowiskach urzędów administracji publicznej.
  b) Integracja środowiska szachowego administracji publicznej.
  c) Popularyzacja idei budowania relacji poprzez szachy w środowiskach urzędów administracji publicznej.
  d) Budowa relacji środowiska szachowego ze środowiskiem urzędów administracji publicznej.

 

2.Organizator

Organizatorem turnieju „VI Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej jest Polski Związek Szachowy we współpracy ze stowarzyszeniem – Towarzystwem Edukacyjno-Sportowym „Solvitur Ambulando”.

 

3.Termin i miejsce turnieju

Turniej „VI Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej” odbędzie się

w dniach 4 i 5 grudnia 2020 w formacie online.

 

4.Uczestnictwo

Prawo do uczestnictwa w zawodach mają wszystkie osoby potrafiące grać w szachy reprezentujące:

 1. Parlament,
 2. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
 3. Kancelarie Prezydenta, Sejmu i Senatu,
 4. Ministerstwa,
 5. Urzędy Centralne,
 6. Urzędy Wojewódzkie,
 7. Najwyższą Izbę Kontroli,
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 9. Narodowy Bank Polski,
 10. Instytut Pamięci Narodowej
 11. Organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej,
 12. Organy administracji samorządowej,
 13. Jednostki podległe i nadzorowane przez Ministrów,
 14. Służby mundurowe,
 15. Pracownicy zagranicznych placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce.
 16. Pracownicy instytucji Unii Europejskiej.
 17. Emerytowani pracownicy uprawnionych podmiotów.

Za emerytowanego pracownika uznaje się osobę, która w dniu przejścia na emeryturę była pracownikiem uprawnionego podmiotu.

6.Założenia

 1. System i tempo gry
 2. a) Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim w formule turniejów online w szachach szybkich i błyskawicznych dające tytuły:

 

4 grudnia turniej szachów błyskawicznych online  11 rund w tempie gry 3’+2’’ na ruch na zawodnika

 

5 grudnia turniej szachów szybkich online 9 rund w tempie gry 10’+ 5’’ na ruch na zawodnika

 

 1. Tytuły , Wyroźnienia i Nagrody w zawody szachów szybkich i błyskawicznych online:

Przewidywane są nagrody specjalne dla wszystkich uczestników turniejów online w postaci rocznej prenumeraty miesięcznika MAT o wartości 60zł. Jeśli ktoś zagra w obu turniejach otrzyma jedną prenumeratę i dodatkowo specjalną bonifikatę wpisowego w roku 2021.

Nagrody : puchary, medale zostaną  rozesłane kurierem na podany przez uczestnika adres wraz z nr telefonu  (b.kowalewska@pzszach.pl )

W kategorii indywidualnej open:

Mistrz Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

W kategorii indywidualnej amatorów:

Amatorski Mistrz Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

Za szachistę amatora uznawany jest zawodnik/czka, który/a posiada w dniu przeprowadzenia zawodów III(II dla kobiet) lub niższą kategorię szachową czyli ranking krajowy na poziomie max. 1600 pkt. oraz jednocześnie ranking FIDE  nie przekraczający 1600 pkt,

W kategorii drużynowej:

Drużynowy Mistrz Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych.

Do wyniku drużynowego liczy się suma punktów trzech najlepszych zawodników reprezentujących jedną jednostkę organizacyjną.

Organizator dopuszcza także możliwość tworzenia drużyn na podstawie następujących założeń: drużynę tworzą osoby reprezentujące jednostki realizujące te same zadania ustawowe lub drużynę tworzą osoby z tego samego resortu.

Drużynę należy zgłosić wraz ze składem przed turniejem. Do składu drużyny można zgłosić max. 5 zawodników.

W przypadku, gdy do zawodów zgłoszonych będzie mniej niż 6 drużyn, to wyłoniony zostanie tylko Mistrz Polski.

Trzy zwycięskie drużyny nagrodzone zostaną Pucharem oraz medalami dla trzech najlepszych zawodników. W przypadku dzielenia miejsc o kolejności ostatecznej druzyny zdecyduje miejsce najlepszego zawodnika.

 1. Zgłoszenia i wpisowe

Szczegółowe Instrukcje logowania oraz inne ważne informacje związane z obsługą platformy do gry  zostaną podane na 5 dni przed imprezą na oficjalnej stronie pod adresem

www.mpap.pzszach.pl. oraz

http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2383/

http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2382/

Zgłoszenia przyjmowane są na adres abrustman@gmail.com lub telefonicznie pod numer 664-303-892 odpowiednio do turnieju online szachów szybkich i błyskawicznych.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz reprezentowany urząd.Po dokonaniu rejestracji należy opłacić wpisowe w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Osoby ktore juz wcześniej się zapisały i są na liście startowej nie muszą ponownie rejestrować się u  sędziego. Natomiast w przypadku rezygnacji prosimy o kontakt . Na oficalnej stronie oraz na chessarbiter znajdują aktualne listy startowe.

    Wpisowe  9 rundowy turniej szachów szybkich (10’+ 5’’ na ruch na zawodnika) – 45 zł.

                      11 rundowy turniej szachów błyskawicznych (3’+2’’ na ruch na zawodnika) – 35 zł.

Wpisowe należy wpłacić na konto Polskiego Związku Szachowego w Alior bank

 

  nr konta: 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827, siedziba: 00-514 Warszawa, ul.  Marszałkowska 84/92.

W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ i NAZWISKO, nazwę turnieju, do którego zgłaszany jest zawodnik.

 

    Wpisowe wpłacone po dniu 10 września – 65 zł (szachy szybkie), 50 zł (szachy błyskawiczne)

 1. Program

 

Orientacyjny czas trwania zawodów online:

 

Szachy błyskawiczne w dniu 4 grudnia 2020:

Potwierdzanie rejestracji zawodników 15:00 – 16:30
Rozpoczęcie Turniej szachów błyskawicznych 16:30

Orientacyjnie turniej zakończy się około 20:00

Szachy szybkie w dniu 5 grudnia 2020:

Potwierdzanie rejestracji zawodników 8:30 – 10:00
Rozpoczęcie Turniej szachów szybkich 10:00

Orientacyjnie turniej zakończy się około 16:00

 1. Sprawy różne
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną zawody będą rozgrywane w formacie online.
 • Członkowie Komitetu Honorowego oraz arcymistrzowie zwolnieni są  z opłaty wpisowego.
 • Wyniki drużynowe zostaną podane do 3 dni po zakończeniu obu turniejów.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Czas rozpoczynania kolejnych rund ma charakter orientacyjny
 • Zawodnicy są odpowiedzialni za korzystanie ze sprawnego sprzętu oraz  stabilnego połaczenia interetowego w trakcie zawodów.
 • Dane do wysyłki nagród (adres i nr telefonu) należy przesłać na: b.kowalewska@pzszach.pl
 • Osoby odpowiedzialne

Dyrektor Turnieju: Adam Dzwonkowski(a.dzwonkowski@pzszach.pl ) 607 499 031.
Z-ca Dyrektora Turnieju: Krzysztof Pajączek (krzysztof.pajaczek@gmail.com ) 723 998 528.
Sędzia główny: IA Agnieszka Brustman a.brustman@pzszach.pl (abrustman@gmail.com ) 664 303 892.

 

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju w celach sprawozdawczych i promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.