Relacja

Relacja

Szachowe zmagania w formule online

Już po raz szósty przedstawiciele Administracji Publicznej zmierzyli się w Mistrzostwach Polskich w szachach szybkich i błyskawicznych. Turniej rozegrany został w dniach 4-5 grudnia i po raz pierwszy w dotychczasowej historii odbył się w formule online, za pośrednictwem portalu chess.com. W zawodach udział wzięło 92 zawodników.

Pandemia koronawirusa powoduje, że wiele imprez sportowych odbywa się w tym roku w nieco innej niż zwykle formule. Nie inaczej było z tegorocznymi MPAP. Pozostało jednak kilka elementów wspólnych, względem poprzednich czempionatów. Patronat nad wydarzeniem objął Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, a za organizację wydarzenia odpowiadał Polski Związek Szachowy oraz Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe Solvitur Ambulando. Niezmienny pozostał wysoki poziom zawodów.

Organizacja tego typu turniejów w formule online wymaga wiele poświęcenia jeśli chodzi o techniczną stronę przedsięwzięcia. „PZSzach wielokrotnie organizował MPAP w formie stacjonarnej i bazując na doświadczeniach każda kolejna impreza była łatwiejsza w organizacji. Formuła online była uciążliwa dla nowych użytkowników portalu chess.com, którzy nie zaznajomieni byli ze specyfiką działania. Brak bezpośredniego kontaktu utrudniał kontakt i tłumaczenia zawiłości technicznych. Wyzwaniem mogłyby być kwestie ew. dopingu elektronicznego. Przeglądałem partie i jestem przekonany, że wszyscy zawodnicy grali fair-play. – bez wspomagania programami.– powiedział Michał Bartel, odpowiedzialny z ramienia PZSzach za techniczną stronę wydarzenia.

Dodatkową atrakcją była możliwość śledzenia relacji live z obu turniejowych dni na profilu PZSzach na platformie YouTube. Fachowy komentarz był udziałem GM Zbigniewa Paklezy oraz GM Artura Jakubca. W szczytowym momencie relacje śledziło ponad 300 osób!

Turnieje online wymagają również nieco innego podejścia od sędziego głównego, którym w tym roku po raz kolejny była arcymistrzyni i sędzia klasy międzynarodowej – Agnieszka Brustman. Turnieje online wymagają przeprowadzenia zawodników przez proces zaznajamiania się z platformą, na której toczą się rozgrywki. Stanowi to dodatkowe wyzwanie dla Sędziego turnieju. Po zawodach niezbędne jest przeniesienie wyników do platformy chessarbiter, co również stanowi dodatkowe zadanie dla Sędziego zawodów.

W piątek tradycyjnie rozegrany został turniej szachów błyskawicznych. Wzięło w nim udział 45 zawodników. W kategorii OPEN najlepszy okazał się Paweł Kukuła z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Drugie miejsce zajął Tomasz Mika z Urzędu Gminy w Czarnej, a trzecie zdobył Dariusz Sycz z Ministerstwa Obrony Narodowej.

W kategorii kobiet najlepszą zawodniczką okazała się Katarzyna Kucharska z Ministerstwa Aktywów Państwowych, przed Moniką Głuszką (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) i Joanną Konstanciuk (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

Tradycyjnie przyznano również wyróżnienia w kategoriach amatorów. Wśród kobiet triumfowała Aleksandra Abramek z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wśród amatorów 1. miejsce dla Pawła Wielka reprezentującego Ministerstwo Aktywów Państwowych, drugie dla Jana Szymańskiego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a na najniższym stopniu podium stanął Krzysztof Pajączek, reprezentujący resort infrastruktury.

Klasyfikację drużynową wygrała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przed Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Obrony Narodowej.

 

Sobota upłynęła pod znakiem turnieju szachów szybkich, w którym wzięło udział 47 zawodników. W kategorii OPEN najlepszy okazał się Dariusz Sycz (MON). Drugie miejsce przypadło w udziale Pawłowi Kukule z Powiatowego Urzędy Pracy w Grudziądzu, a trzecie zdobył Łukasz Dworakowski z ARiMR. Wśród kobiet zwyciężyłam Joanna Konstanciuk z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Drugie miejsce dla Iwony Flisiak (Urząd Gminy Niebylec), a trzecie dla Moniki Głuszko (UKNF). Wśród amatorek triumfowała Aleksandra Abramek (MRPiPS). Wśród amatorów 1. miejsce zajął Paweł Wielk (Ministerstwo Aktywów Państwowych), drugie dla Macieja Dąbrowskiego z Ministerstwa Infrastruktury, a trzecie dla Dawida Baszaka (Ministerstwo Finansów). Drużynowo najlepsi okazali się przedstawiciele MON, przed ARiMR oraz drużyną Ministerstwa Finansów.

Komplet wyników znaleźć można na stronie www.mpap.pzszach.pl.

Regulamin

Regulamin

 

Regulamin turnieju online

„VI Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych”

1.Cel Turnieju

Celem turnieju „VI Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej” jest:

 1. a) Popularyzacja szachów w środowiskach urzędów administracji publicznej.
  b) Integracja środowiska szachowego administracji publicznej.
  c) Popularyzacja idei budowania relacji poprzez szachy w środowiskach urzędów administracji publicznej.
  d) Budowa relacji środowiska szachowego ze środowiskiem urzędów administracji publicznej.

 

2.Organizator

Organizatorem turnieju „VI Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej jest Polski Związek Szachowy we współpracy ze stowarzyszeniem – Towarzystwem Edukacyjno-Sportowym „Solvitur Ambulando”.

 

3.Termin i miejsce turnieju

Turniej „VI Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej” odbędzie się

w dniach 4 i 5 grudnia 2020 w formacie online.

 

4.Uczestnictwo

Prawo do uczestnictwa w zawodach mają wszystkie osoby potrafiące grać w szachy reprezentujące:

 1. Parlament,
 2. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
 3. Kancelarie Prezydenta, Sejmu i Senatu,
 4. Ministerstwa,
 5. Urzędy Centralne,
 6. Urzędy Wojewódzkie,
 7. Najwyższą Izbę Kontroli,
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 9. Narodowy Bank Polski,
 10. Instytut Pamięci Narodowej
 11. Organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej,
 12. Organy administracji samorządowej,
 13. Jednostki podległe i nadzorowane przez Ministrów,
 14. Służby mundurowe,
 15. Pracownicy zagranicznych placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce.
 16. Pracownicy instytucji Unii Europejskiej.
 17. Emerytowani pracownicy uprawnionych podmiotów.

Za emerytowanego pracownika uznaje się osobę, która w dniu przejścia na emeryturę była pracownikiem uprawnionego podmiotu.

6.Założenia

 1. System i tempo gry
 2. a) Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim w formule turniejów online w szachach szybkich i błyskawicznych dające tytuły:

 

4 grudnia turniej szachów błyskawicznych online  11 rund w tempie gry 3’+2’’ na ruch na zawodnika

 

5 grudnia turniej szachów szybkich online 9 rund w tempie gry 10’+ 5’’ na ruch na zawodnika

 

 1. Tytuły , Wyroźnienia i Nagrody w zawody szachów szybkich i błyskawicznych online:

Przewidywane są nagrody specjalne dla wszystkich uczestników turniejów online w postaci rocznej prenumeraty miesięcznika MAT o wartości 60zł. Jeśli ktoś zagra w obu turniejach otrzyma jedną prenumeratę i dodatkowo specjalną bonifikatę wpisowego w roku 2021.

Nagrody : puchary, medale zostaną  rozesłane kurierem na podany przez uczestnika adres wraz z nr telefonu  (b.kowalewska@pzszach.pl )

W kategorii indywidualnej open:

Mistrz Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

W kategorii indywidualnej amatorów:

Amatorski Mistrz Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

Za szachistę amatora uznawany jest zawodnik/czka, który/a posiada w dniu przeprowadzenia zawodów III(II dla kobiet) lub niższą kategorię szachową czyli ranking krajowy na poziomie max. 1600 pkt. oraz jednocześnie ranking FIDE  nie przekraczający 1600 pkt,

W kategorii drużynowej:

Drużynowy Mistrz Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych.

Do wyniku drużynowego liczy się suma punktów trzech najlepszych zawodników reprezentujących jedną jednostkę organizacyjną.

Organizator dopuszcza także możliwość tworzenia drużyn na podstawie następujących założeń: drużynę tworzą osoby reprezentujące jednostki realizujące te same zadania ustawowe lub drużynę tworzą osoby z tego samego resortu.

Drużynę należy zgłosić wraz ze składem przed turniejem. Do składu drużyny można zgłosić max. 5 zawodników.

W przypadku, gdy do zawodów zgłoszonych będzie mniej niż 6 drużyn, to wyłoniony zostanie tylko Mistrz Polski.

Trzy zwycięskie drużyny nagrodzone zostaną Pucharem oraz medalami dla trzech najlepszych zawodników. W przypadku dzielenia miejsc o kolejności ostatecznej druzyny zdecyduje miejsce najlepszego zawodnika.

 1. Zgłoszenia i wpisowe

Szczegółowe Instrukcje logowania oraz inne ważne informacje związane z obsługą platformy do gry  zostaną podane na 5 dni przed imprezą na oficjalnej stronie pod adresem

www.mpap.pzszach.pl. oraz

http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2383/

http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2382/

Zgłoszenia przyjmowane są na adres abrustman@gmail.com lub telefonicznie pod numer 664-303-892 odpowiednio do turnieju online szachów szybkich i błyskawicznych.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz reprezentowany urząd.Po dokonaniu rejestracji należy opłacić wpisowe w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Osoby ktore juz wcześniej się zapisały i są na liście startowej nie muszą ponownie rejestrować się u  sędziego. Natomiast w przypadku rezygnacji prosimy o kontakt . Na oficalnej stronie oraz na chessarbiter znajdują aktualne listy startowe.

    Wpisowe  9 rundowy turniej szachów szybkich (10’+ 5’’ na ruch na zawodnika) – 45 zł.

                      11 rundowy turniej szachów błyskawicznych (3’+2’’ na ruch na zawodnika) – 35 zł.

Wpisowe należy wpłacić na konto Polskiego Związku Szachowego w Alior bank

 

  nr konta: 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827, siedziba: 00-514 Warszawa, ul.  Marszałkowska 84/92.

W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ i NAZWISKO, nazwę turnieju, do którego zgłaszany jest zawodnik.

 

    Wpisowe wpłacone po dniu 10 września – 65 zł (szachy szybkie), 50 zł (szachy błyskawiczne)

 1. Program

 

Orientacyjny czas trwania zawodów online:

 

Szachy błyskawiczne w dniu 4 grudnia 2020:

Potwierdzanie rejestracji zawodników 15:00 – 16:30
Rozpoczęcie Turniej szachów błyskawicznych 16:30

Orientacyjnie turniej zakończy się około 20:00

Szachy szybkie w dniu 5 grudnia 2020:

Potwierdzanie rejestracji zawodników 8:30 – 10:00
Rozpoczęcie Turniej szachów szybkich 10:00

Orientacyjnie turniej zakończy się około 16:00

 1. Sprawy różne
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną zawody będą rozgrywane w formacie online.
 • Członkowie Komitetu Honorowego oraz arcymistrzowie zwolnieni są  z opłaty wpisowego.
 • Wyniki drużynowe zostaną podane do 3 dni po zakończeniu obu turniejów.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Czas rozpoczynania kolejnych rund ma charakter orientacyjny
 • Zawodnicy są odpowiedzialni za korzystanie ze sprawnego sprzętu oraz  stabilnego połaczenia interetowego w trakcie zawodów.
 • Dane do wysyłki nagród (adres i nr telefonu) należy przesłać na: b.kowalewska@pzszach.pl
 • Osoby odpowiedzialne

Dyrektor Turnieju: Adam Dzwonkowski(a.dzwonkowski@pzszach.pl ) 607 499 031.
Z-ca Dyrektora Turnieju: Krzysztof Pajączek (krzysztof.pajaczek@gmail.com ) 723 998 528.
Sędzia główny: IA Agnieszka Brustman a.brustman@pzszach.pl (abrustman@gmail.com ) 664 303 892.

 

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju w celach sprawozdawczych i promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

 

Zaproszenie

Zaproszenie

Polski Związek Szachowy i Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe „Solvitur Ambulando” zapraszają wszystkich obecnych i byłych pracowników administracji publicznej do uczestnictwa w rywalizacji na 64 polach. V Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w Szachach, podobnie jak poprzednie, będą rozegrane w sali Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (d. Ministerstwo Rozwoju i dawna sala kina Śląsk) w Warszawie ul. Wspólna 2/4 w dniach 4 i 5 października 2019r. Pierwszego dnia zaplanowany został turniej szachów błyskawicznych, a drugiego dnia – turniej szachów szybkich.

 

Imprezę patronatem honorowym objął Pan Premier Mateusz Morawiecki. W komitecie honorowym zasiadają m.in.: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, Szef Służby Cywilnej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Dobrosław Dowiat-Urbański, Sekretarz Stanu w MON – Marek Łapiński, Dyrektor Generalny KPRM Magdalena Tarczewska – Szymańska, parlamentarzyści: senator Marek Borowski, posłowie Tadeusz Cymański, Zbigniew Gryglas i Jacek Żalek. PosłowieTadeusz Cymański i Jacek Żalek nie tylko wchodzą do zaszczytnego grona członków komitetów honorowych MPAP, ale również biorą aktywny udział w Mistrzostwach jako zawodnicy.

To już piąta edycja. Początek nastąpił w 2015 roku. W ostatnim turnieju uczestniczyło 85 zawodników w turnieju szachów szybkich i 74 w turnieju szachów błyskawicznych. W mistrzostwach uczestniczy wielu silnych zawodników i zawodniczek. Dotychczasowi zwycięzcy to: mistrz Rafał Przedmojski (2015 i 2018, szachy szybkie), MF Jacek Markiewicz (2015, blitz), Joanna Konstanciuk (2015 i 2017 szachy szybkie, 2015 blitz), Mistrz Polski z 1987 r. GM Robert Kuczyński (2016, szachy szybkie), WFM Milena Magnucka (2016 szachy szybkie), Mistrz Polski z 1992 r. GM Jacek Gdański (2016, blitz), Jagoda Gołek (2016, blitz), MF Aleksander Kraiński (2017, szachy szybkie) IM Mateusz Bobula (2017, blitz), Monika Głuszko (2017, blitz), Katarzyna Paterek-Kucharska (2018, szachy szybkie), Paweł Sygulski (2018, blitz), Patrycja Pacak (2018, blitz). Wśród medalistów zawodów drużynowych prym wiedzie drużyna aktualnych Mistrzów NATO z Ministerstwa Obrony Narodowej.

W trakcie mistrzostw jest wiele imprez towarzyszących np. w zeszłym roku elementem uświetniającym drugi dzień zawodów była specjalnie przygotowana strefa LOTTO, gdzie można było zmierzyć się z arc. solvingu Piotrem Murdzią.

Organizatorzy zapraszają na tradycyjny lunch (w przerwie turnieju szachów szybkich), a kawa, herbata i ciasteczka są dostępne w trakcie całego turnieju. Część partii jest transmitowana on-line.

Wszystkie informacje wraz z historią turniejów i zdjęciami są dostępne na stronie Mistrzostw mpap.pzszach.pl , a także na stronie stowarzyszenia „Solvitur Ambulando” solviturambulando.eu. W tym roku zawody będą sędziować arc. Agnieszka Brustman (IA) i Krzysztof Parol (IA).

Zaproszenie na IV Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej

Zaproszenie na IV Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej

Zaproszenie na IV Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w Szachach

Polski Związek Szachowy i Stowarzyszenie „Solvitur Ambulando” zapraszają wszystkich obecnych i byłych pracowników administracji publicznej do uczestnictwa w rywalizacji na 64 polach. IV Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w Szachach, podobnie jak poprzednie, będą rozegrane w sali Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (d. Ministerstwo Rozwoju i dawna sala kina Śląsk) w Warszawie ul. Wspólna 2/4 w dniach 7 i 8 grudnia 2018r. Pierwszego dnia zaplanowany został turniej blitza, a drugiego dnia – turniej szachów szybkich.

Obecne mistrzostwa, w 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, nawiązują do tradycji II Rzeczpospolitej. Wtedy królewską grę wspierali zarówno najważniejsi politycy m.in. Marszałek Józef Piłsudski (wraz z braćmi Bronisławem – którego potomkowie mieszkają w Japonii i Kazimierzem – członkiem władz i członkiem honorowym PZSzach), Władysław Raczkiewicz (minister spraw wewnętrznych w czterech rządach II RP, a potem prezydent RP na uchodźstwie), Bronisław Nakoniecznikoff – Klukowski (m.in. wojewoda warszawski, i wiceminister spraw wewnętrznych), jak i generalicja np. Władysław Sikorski i Kazimierz Sosnkowski. Dzisiaj imprezę objął patronatem honorowym Pan Premier Mateusz Morawiecki. W komitecie honorowym zasiadają m.in.: Sekretarz Stanu w kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, Szef Służby Cywilnej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Dobrosław Dowiat-Urbański, Dyrektor Generalny KPRM Magdalena Tarczewska – Szymańska, parlamentarzyści: senator Marek Borowski, posłowie Tadeusz Cymański, Zbigniew Gryglas i Jacek Żalek. Posłowie Jacek Żalek, Tadeusz Cymański, Łukasz Schreiber nie tylko wchodzą do zaszczytnego grona członków komitetów honorowych MPAP, ale również biorą aktywny udział w Mistrzostwach jako zawodnicy.

To już czwarta edycja. Początek nastąpił w 2015 roku. W ostatnim turnieju uczestniczyło 108 zawodników w turnieju szachów szybkich i 96 w turnieju szachów błyskawicznych. W mistrzostwach uczestniczy wielu silnych zawodników i zawodniczek. Dotychczasowi zwycięzcy to: mistrz Rafał Przedmojski (2015, szachy szybkie), MF Jacek Markiewicz (2015, blitz), Joanna Konstanciuk (2015 i 2017 szachy szybkie, 2015 blitz), Mistrz Polski z 1987 r. GM Robert Kuczyński (2016, szachy szybkie), WFM Milena Magnucka (2016 szachy szybkie), Mistrz Polski z 1992 r. GM Jacek Gdański (2016, blitz), Jagoda Gołek (2016, blitz), MF Aleksander Kraiński (2017, szachy szybkie) IM Mateusz Bobula (2017, blitz), Monika Głuszko (2017, blitz). Wśród medalistów zawodów drużynowych prym wiedzie drużyna Ministerstwa Obrony Narodowej.

W trakcie mistrzostw jest wiele imprez towarzyszących np. w zeszłym roku symultana oraz blitze z arcymistrzynią Joanną Majdan – Gajewską. Organizatorzy zapraszają na tradycyjny lunch (w przerwie turnieju szachów szybkich), a kawa, herbata i ciasteczka są dostępne w trakcie całego turnieju. Część partii jest transmitowana on-line.

Wszystkie informacje wraz z historią turniejów i zdjęciami są dostępne na stronie Mistrzostw mpap.pzszach.pl , a także na stronie stowarzyszenia „Solvitur Ambulando” solviturambulando.eu. W tym roku zawody będą sędziować arc. Agnieszka Brustman (IA) i Krzysztof Parol (IA).

Serdecznie zapraszamy, także do kibicowania na sali gry lub on-line!

IV Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej odbędą się pod narodowym patronatem Prezydenta RP
IV Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej odbędą się pod narodowym patronatem Prezydenta RP

autor: Beata Kowalewska

Kierownik Projektu IV MPAP

b.kowalewska@pzszach.pl

Poseł Tadeusz Cymański, II MPAP
Poseł Tadeusz Cymański, II MPAP
Z prawej: poseł Jacek Żalek, III MPAP
Z prawej: poseł Jacek Żalek, III MPAP
III MPAP, Sala gry
III MPAP, Sala gry