Wojciech Federczyk

Wojciech Federczyk
dr nauk prawnych, posiada wieloletnie doświadczenie akademickie i urzędnicze – na stanowiskach kierowniczych w służbie cywilnej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), w samorządzie terytorialnym (Urząd m. st. Warszawy) oraz eksperckie (Trybunał Konstytucyjny, organy administracji rządowej). Jest członkiem Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze nauk o administracji publicznej oraz polubownych metod rozwiązywania sporów z udziałem administracji. Prowadził także badania statutowe w europejskich ośrodkach naukowych Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (Spayer), Humboldt Universität (Berlin) oraz Karl-Franzens-Universität (Graz). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym współautor podręczników do nauki administracji oraz postępowania administracyjnego.

Ireneusz Raś


Ireneusz Raś

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki


Urodzony w 1972 r. w Proszowicach. Członek zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej RP.
Ukończył historię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; był pierwszym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego papieskiej uczelni.
W 1998 r. został wybrany Radnym, a następnie Przewodniczącym Dzielnicy XVI Bieńczyce Miasta Krakowa. Jako radny Krakowa Ireneusz Raś założył Porozumienie Dzielnic Nowohuckich. Równocześnie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Krakowa.
Od 2005 r. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Powołał krakowskie lobby parlamentarne, zainicjował cykl koncertów „Odkryjmy Podgórze!”, utworzył Nowohucką Ligę Piłkarską dla gimnazjalistów, był pomysłodawcą cyklicznej imprezy „Choinka pod Oknem Papieskim”.
W VI kadencji krakowski Poseł pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. W 2009 r. Ireneusz Raś został powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej; w 2010 roku został wybrany szefem Małopolskiej Platformy Obywatelskiej, a w lutym 2016 r. został członkiem zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej.
W 2011 r. objął funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, którą pełni do dnia dzisiejszego.
Inicjator i koordynator projektu kulturalnego „Nowa Huta. Dlaczego Nie?!”. Powołał do życia stowarzyszenie „Tak, Kraków!”, dzięki któremu zrealizował i wciąż realizuje wiele cennych inicjatyw, w tym m. in. cieszący się ogromnym zainteresowaniem wyścig kolarski – Tour de Cracovia Amatorów (www.tourdecracovia.pl).
Otrzymał wiele nagród i odznaczeń za swoją działalność w różnych dziedzinach.


Ireneusz RaśIreneusz Raś

Biuro Poselskie:
os. Złotej Jesieni 6/34, Kraków
(Pn-Pt 10:00 – 17:00)

 

Filia Biura:
ul. Siemiradzkiego 5/2, Kraków
(Pn 13:00-17:00)
Telefon/faks: (12) 647-09-41

 

e-mail: kontakt@ireneuszras.pl

www.ireneuszras.pl